Di XKLD Nhat lam han ban tu dong e1642586643910

TUYỂN 04 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TẠI HIROSHIMA

 •   27/07/2023 06:20:06 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 04 NAM THAM GIA ĐƠN HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

TUYỂN 02 NỮ ĐƠN HÀNG MAY TẠI AICHI

TUYỂN 02 NỮ ĐƠN HÀNG MAY TẠI AICHI

 •   27/07/2023 06:06:12 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 02 NỮ THAM GIA ĐƠN HÀNG MAY TẠI AICHI

TUYỂN 03 NAM ĐƠN HÀNG ĐƯỜNG ỐNG ĐIỆN NƯỚC, GAS TẠI HYOGO

TUYỂN 03 NAM ĐƠN HÀNG ĐƯỜNG ỐNG ĐIỆN NƯỚC, GAS TẠI HYOGO

 •   28/06/2023 06:45:14 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 03 NAM ĐƠN HÀNG ĐƯỜNG ỐNG ĐIỆN NƯỚC, GAS TẠI HYOGO

TUYỂN 02 NỮ ĐƠN KIỂM HÀNG QUẦN ÁO TẠI AICHI

TUYỂN 02 NỮ ĐƠN KIỂM HÀNG QUẦN ÁO TẠI AICHI

 •   28/06/2023 06:30:21 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 02 NỮ THAM GIA ĐƠN HÀNG KIỂM HÀNG QUẦN ÁO TẠI AICHI

TUYỂN 5 NỮ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ 24H LÀM TẠI HIROSHIMA

TUYỂN 5 NỮ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ 24H LÀM TẠI HIROSHIMA

 •   05/05/2023 04:27:50 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 5 NỮ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ 24H TẠI HIROSHIMA

TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NAGASAKI

TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NAGASAKI

 •   03/04/2023 03:44:40 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 10 NỮ THAM GIA ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NAGASAKI

TUYỂN 3 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT TẠI CHIBA - THI TUYỂN 2/2023

TUYỂN 3 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT TẠI CHIBA - THI TUYỂN 2/2023

 •   06/02/2023 05:03:28 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 3 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT TẠI CHIBA - THI TUYỂN 2/2023

TUYỂN 2 NỮ ƯƠM CÂY GIỐNG - THI TUYỂN 2/2023

TUYỂN 2 NỮ ƯƠM CÂY GIỐNG - THI TUYỂN 2/2023

 •   06/02/2023 04:42:17 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 2 NỮ ƯƠM CÂY GIỐNG - THI TUYỂN 2/2023

TUYỂN 1 NỮ CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI RONG BIỂN HOROSHIMA - THI TUYỂN 13/2/2023

TUYỂN 1 NỮ CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI RONG BIỂN HOROSHIMA - THI TUYỂN 13/2/2023

 •   06/02/2023 01:16:30 PM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 1 NỮ CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI RONG BIỂN HIROSHIMA - THI TUYỂN 13/2/2023

TUYỂN 2~3 NỮ CHẾ BIẾN GÀ TẠI OKAYAMA - THI TUYỂN 12/2022

TUYỂN 2~3 NỮ CHẾ BIẾN GÀ TẠI OKAYAMA - THI TUYỂN 12/2022

 •   12/12/2022 04:45:59 PM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 2~3 NỮ CHẾ BIẾN GÀ TẠI OKAYAMA - THI TUYỂN 12/2022

TUYỂN 4 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CƠM HỘP - THI TUYỂN 12/2022

TUYỂN 4 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CƠM HỘP - THI TUYỂN 12/2022

 •   12/12/2022 04:39:58 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 4 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CƠM HỘP - THI TUYỂN 12/2022

TUYỂN 8 NỮ & 8 NAM CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỰC PHẨM SIÊU THỊ TẠI CHIBA - THI TUYỂN NGÀY 9/12/2022

TUYỂN 8 NỮ & 8 NAM CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỰC PHẨM SIÊU THỊ TẠI CHIBA - THI TUYỂN NGÀY 9/12/2022

 •   23/11/2022 11:56:56 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 8 NỮ & 8 NAM CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỰC PHẨM SIÊU THỊ TẠI CHIBA - THI TUYỂN NGÀY 9/12/2022

TUYỂN 25 NỮ CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỰC PHẨM SIÊU THỊ TẠI TOKYO - THI TUYỂN NGÀY 9/11/2022

TUYỂN 25 NỮ CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỰC PHẨM SIÊU THỊ TẠI TOKYO - THI TUYỂN NGÀY 9/11/2022

 •   08/10/2022 11:42:15 AM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 25 NỮ THAM GIA ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỰC PHẨM SIÊU THỊ TẠI TOKYO

TUYỂN 02 NỮ ĐƠN HÀNG MAY TẠI AICHI

TUYỂN 02 NỮ ĐƠN HÀNG MAY TẠI AICHI

 •   08/10/2022 11:25:06 AM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 02 NỮ THAM GIA ĐƠN HÀNG MAY TẠI AICHI

TUYỂN 16 NỮ CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỰC PHẨM SIÊU THỊ TẠI TOKYO - THI TUYỂN NGÀY 9/11/2022

TUYỂN 16 NỮ CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỰC PHẨM SIÊU THỊ TẠI TOKYO - THI TUYỂN NGÀY 9/11/2022

 •   06/10/2022 03:45:57 PM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 16 NỮ THAM GIA ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỰC PHẨM SIÊU THỊ TẠI KYOTO

TUYỂN 02 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI GIFU - THI TUYỂN NGÀY 3/11/2022

TUYỂN 02 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI GIFU - THI TUYỂN NGÀY 3/11/2022

 •   06/10/2022 03:25:18 PM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 02 NAM THAM GIA ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI GIFU

TUYỂN 01 NAM ĐƠN HÀNG SƠN TẠI OSAKA - THI TUYỂN 11/10/2022

TUYỂN 01 NAM ĐƠN HÀNG SƠN TẠI OSAKA - THI TUYỂN 11/10/2022

 •   30/09/2022 04:09:36 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 01 NAM THAM GIA ĐƠN HÀNG SƠN TẠI AICHI

TUYỂN 04 NỮ ĐƠN HÀNG MAY TẠI AICHI THI TUYỂN 19/10/2022

TUYỂN 04 NỮ ĐƠN HÀNG MAY TẠI AICHI THI TUYỂN 19/10/2022

 •   15/09/2022 04:46:32 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 04 NỮ THAM GIA ĐƠN HÀNG MAY TẠI AICHI

TUYỂN 01 NAM THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG TẠI AICHI

TUYỂN 01 NAM THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG TẠI AICHI

 •   15/09/2022 04:41:17 PM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI - TUYỂN 01 NAM THAM GIA ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG TẠI AICHI


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây